września 06, 2003

Teraz mam nowe mieszkanie w Brukselie, bo będę zaczynać tam pracować w listopadzie.

Serdecznie zapraszam!

Posted by Eurodan at 09:52 PM | Comments (9)